Mwen nouvo

Nouvo nan Legliz Paradise Valley a? Nou akeyi w isit la!

Byenveni!

Tanpri pran nòt: Kòm depi mwa mas 2020, nou fè sèvis sou entènèt sèlman jiska nouvèl lòt.

 

Nou ta renmen konekte avèk ou! Nou konnen nou tout ap travèse moman difisil nan mond lan kounye a, e li ka fasil pou santi w pou kont ou. Tanpri konnen sa a - ou pa poukont ou! Nenpòt moun kew ye, kèlkeswa kote ou ye nan vwayaj ou, nou ta renmen ou jwenn nou.

 

Ki moun nou ye: Nou se yon gwoup moun ki sòti nan tout background posib. Nou soti nan diferan peyi. Gen kèk ki rich anpil. Gen kèk ki pòv. Gen kèk ki grandi nan legliz la. Gen kèk ki fèk kòmanse chèche Bondye. Nou Jèn. Nou fin vye granmoun. Nou krase. Nou beni. Nou se yon kominote èkstrèmeman divès ki gen yon sèl bagay an komen: nou chanje akòz Jezi.

 

Koman konekte: Nou pa rankontre nan yon legliz kounye a, men sa pa vle di ke nou pa ka an kontak! Gen plizyè fason ou ka konekte.

 

  • Jwenn nou sou rezo sosyo! Nou afiche nan maten videyo devosyon yo, chak semèn dènye enfòmasyon yo, ak detay sou ki jan pou rantre nan kominote adoratè nou yo pou gade pati sèvis legliz nou an, Samdi maten, 10:45 am.
Creole Sermons
  • Enskri nan bilten nou an! Si ou vle rete alamòd nan dènye nouvèl nou yo, ki gen ladan ki jan konekte sou gwoup Zoom nou an, klas ekòl saba yo, ak reyinyon lapriyè yo, ou ka enskri siw voye tèks mesaj "pvchurch" sou nimewo sa 84576. Oswa siw ta renmen enskri sou entènèt ou ka klike sou bouton ki anba a. Sa a pral ajoutew sou lis imel chak semèn nou an, kòm byen wap resevwa yon tèks yon fwa pa semèn de Pastè prinsipal la. (Tanpri sonje nou pran vi privew o serye, e nou pap janm pataje enfòmasyon ou yo ak yon lòt. Ou pral tou ka koupe abònman  nenpòt ki lè).

 

  • Kontakte nou dirèkteman! Imèl nou nan paradisevalleychurch@gmail.com, oswa rele nou sou nimewo sa (619) 267 8990.