Mwen nouvo

Nouvo nan Legliz Paradise Valley a? Nou akeyi w isit la!

Byenveni!

Nou ta renmen konekte avèk ou! Nou konnen nou tout ap travèse moman difisil nan mond lan kounye a, e li ka fasil pou santi w pou kont ou. Tanpri konnen sa a - ou pa poukont ou! Nenpòt moun kew ye, kèlkeswa kote ou ye nan vwayaj ou, nou ta renmen ou jwenn nou.

 

Ki moun nou ye: Nou se yon gwoup moun ki sòti nan tout background posib. Nou soti nan diferan peyi. Gen kèk ki rich anpil. Gen kèk ki pòv. Gen kèk ki grandi nan legliz la. Gen kèk ki fèk kòmanse chèche Bondye. Nou Jèn. Nou fin vye granmoun. Nou krase. Nou beni. Nou se yon kominote èkstrèmeman divès ki gen yon sèl bagay an komen: nou chanje akòz Jezi.

 

Koman konekte:

Rejwenn nou pou lekòl saba ayisyen ak fransè nou an apati 9è am.

Nou ta renmen tou pou w vin jwenn nou pou sèvis legliz konbine nou an nan lang angle a 11am (avèk tradiksyon ki disponib).

Kijan pou w patisipe: Yon mesaj nan men lidè ministè ayisyen nou yo


Mes chers frères, Soeurs et amis, nous vous saluons dans le beau et doux et de notre cher Seigneur et Sauver Jesus Christ. Alorsque nous attendons un glorieux retour, un évènement spectaculaire et la manisfestation visibble et Glorieux rédempteur, nous vous encourageons de tenir ferme nos flambeaux de la foi. A l’aurore d’une nouvelle annnée, resumons notre grande priorité en trois “P”, 

  • Paix: recherchons la paix avec tous, en évitant toute sorte de discorde, an ayant le plein control de notre langue.
  • Pardon: reclamons le pardon de Dieu pour nos iniquités tout an ayant soins de pardoner aussi à nos offensseurs. 
  • Perséverance: soyons ferme et fort jusqu’au terme du voyage; Christ est à la porte. 

Venez chaque (Sabbat matin de 9:00 à 10:45, à l’adresse suivante: 2701 E 8th St, National City, CA 91950) et offrons un parfum de louange de de gloire à l’Eternel notre Dieu. Et evidemment, ce culte d’adoration sera un moment favorable de presenter à Dieu nos requètes, car la Bible declare: “Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine” (Es. 1:18).

Que notre bon Dieu bénisse le ministère du Pasteur Rochelle et son équipe, et que l’esprit de Dieu soit à l’oeuvre dans la vie de chaque membre de l’Eglise à travers la terre entière. Bonne et Heureuse année.

  • Enskri nan bilten nou an! Si ou vle rete alamòd nan dènye nouvèl nou yo, ki gen ladan ki jan konekte sou gwoup Zoom nou an, klas ekòl saba yo, ak reyinyon lapriyè yo, ou ka enskri siw voye tèks mesaj "pvchurch" sou nimewo sa 84576. Oswa siw ta renmen enskri sou entènèt ou ka klike sou bouton ki anba a. Sa a pral ajoutew sou lis imel chak semèn nou an, kòm byen wap resevwa yon tèks yon fwa pa semèn de Pastè prinsipal la. (Tanpri sonje nou pran vi privew o serye, e nou pap janm pataje enfòmasyon ou yo ak yon lòt. Ou pral tou ka koupe abònman  nenpòt ki lè).

 

  • Kontakte nou dirèkteman! Imèl nou nan paradisevalleychurch@gmail.com, oswa rele nou sou nimewo sa (619) 267 8990.